Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door UniekeFoto. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar UniekeFoto. UniekeFoto biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, ga je akkoord met onze 'Service' en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ('Servicevoorwaarden', 'Voorwaarden'), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid hiernaar verwezen en / of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze servicevoorwaarden aandachtig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heb je geen toegang tot de website of maak je geen gebruik van services. Als deze servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen.SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd in jouw staat of provincie van verblijf bent. Je mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag je bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).
Je mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze services.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service te weigeren. Je begrijpt dat jouw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcard informatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
Je stemt ermee in om geen enkel deel van de service, gebruik van de service, of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden te verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer accurate, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jouw of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Alle aankopen zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van onze fysieke producten is ten strengste verboden. Commercieel gebruik van ontwerpen geproduceerd voor een bestelling geplaatst op deze website is ten strengste verboden.

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van jouw computerscherm nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of verkregen, aan jouw verwachtingen voldoet, of dat fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die jij bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klant account, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen jou op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met jou kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen jou toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben noch enige controle of input hebben. Jij erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of voortvloeiend uit jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door jou van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en jij dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder (s). Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuur je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), ga je ermee akkoord dat we te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die jij aan ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt . Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan jijzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door jou of een derde partij. Houd er rekening mee dat alle foto's die via onze e-mails met ons beoordelingsverzoek bij ons worden ingediend, worden beschouwd als open voor gebruik in onze marketing- en advertentiecampagnes. Door een foto op onze website te plaatsen, geef je ons toestemming om deze op onze website, in onze marketing op digitale en gedrukte media weer te geven en geef je ons ook toestemming om deze voor gebruik namens ons aan derden te verspreiden.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) . We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden, is het jou verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, beschadigen, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat jouw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Jij gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op jouw eigen risico is. De service en alle producten en services die aan jou worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval is UniekeFoto, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, puntigere, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de services of producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte wordt gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.SECTIE 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om UniekeFoto en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te houden, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde als gevolg van of voortkomend uit jouw schending van deze servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde.

SECTIE 15 - DEELBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbaar gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden van service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door jou of ons worden beëindigd. Jij kunt deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat jij onze services niet langer wenst te gebruiken of wanneer jij stopt met het gebruik van onze site. Als jij naar ons eigen oordeel faalt, of als jij vermoedt dat je hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig jij de toegang tot onze services (of een deel daarvan) kan weigeren.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of enige bepaling van deze servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling in. Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen jou en ons en bepalen jouw gebruik van de service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegenover de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

Jij kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden betekent dat jij deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de servicevoorwaarden moeten naar info@uniekefoto.nl worden gestuurd.